Reparera eller nytt tak? Så avgör du 

Om du är husägare är det troligt att du vid det här laget vet att tak inte håller för evigt. Till exempel är medellivslängden för papptak runt 20 år, takpannor 30 år och bandtäckt plåt 40 år. Men denna livslängden är avhängig på faktorer som väderförhållanden, underhåll och kvalitén på materialet. Ibland hamnar man i en situation där man måste ta ställning till om det är värt att reparera taket, eller ett bättre val att bara lägga nytt .För att hjälpa dig att fatta rätt beslut har vi sammanfattat några allmänna riktlinjer som du kan följa i den här artikeln. 

Hur går reparationer av tak till? 

Reparationer brukar vara ett utmärkt val – och framförallt billigare – om du har en mindre skada på taket, ring takläggarengöteborg.se. Istället för att riva ner taket och lägga nytt, så brukar arbetet innebära att takläggaren arbetar på en mindre, isolerad del av taket. Arbetet i sig beror så klart helt på vilken typ av skada det är och hur omfattande skadan är. Det kan handla om att laga några små hål eller luckor på taket till att byta ut en gammal takplatta. Av detta skäl så brukar en takläggare först inspektera taket för att upptäcka grundorsakerna till problemet. När inspektionen har avslutats kommer de att ge dig en fullständig utvärderingsrapport, samt rekommendationer med lämpliga lösningar för reparationen. 

Hur går ett takbyte till? 

Som tidigare nämnt så innebär reparationer av tak att takläggaren oftast reparera mindre ytor av taket. Medan ett takbyte innebär oftast att både ytter- och innertak byts ut och därefter läggs det ett helt nytt tak på huset. Det kan också innebära att hölje, takbjälkar med mera byts ut eller repareras under arbetets gång. Det gör att arbetet med att byta tak är avsevärt dyrare än en reparation och tar betydligt längre tid. 

Arbetet brukar involvera sex olika steg: 

  • 1. I likhet vid reparationer börjar takläggaren med att att inspektera ditt hus i förväg för att notera alla problem på taket. 
  • 2. Därefter får du en kostnadsfri offert 
  • 3. Arbetet säkras, ställning säkras och tomten rensas för att undvika att eventuella föremål  står i vägen. 
  • 4. Taket blir nedmonterat och entreprenören lägger nytt papp och läkt med mera för att skapa ett tätt underskikt. 
  • 5. När själva förberedelserna är klara lägger takläggaren ut plattorna. 
  • 6. Till sist river takläggaren ställningen och tar bort allt överblivet material och städar tomten. 

Reparation eller byte av tak? 

Svaret är inte enkelt och bör övervägas genom att titta på flera faktorer. Det övergripande valet handlar om att beakta takets framtidsutsikter och se till att du får valuta för pengarna. Några faktorer som du bör tänka på är: 

  • Ålder på taket – Om taket närmar sig sitt “bäst-före-datum” kan det vara värt att byta ut taket istället för att renovera det. 
  • Takets skick – Du bör ta hänsyn till är takets skick eller skadans omfattning. 
  • Själva takytan – Om skadan är isolerad eller begränsad till ett specifikt område. 
  • Privata orsaker – Om du är villig att stå ut ett stort takprojekt som är långdragen och din budget.